Triển khai thu Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên

 

Theo công văn số 32 của Phòng Công tác chính trị và công tác sinh viên về việc triển khai thu Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên, viện Điện yêu cầu toàn thể nam sinh viên viện Điện (từ năm thứ 2 đến năm thứ 4) phải nộp các loại giấy tờ sau:

  1. Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự (công dân đủ tuổi 17 phải làm giấy này tại nơi cư trú)
  2.  Giấy xác nhận vắng mặt hoặc Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự
    Thời gian: Trước ngày 21/05/2013.
    Đề nghị các nam sinh viên nộp lại 02 loại giấy tờ trên cho lớp trưởng và lớp trưởng nộp lại Văn phòng viện Điện (nộp cho cô Trần Thị Kim Hoa) theo đúng thời gian trên.


Ghi chú:

1. Đối với các sinh viên (năm thứ 2 và học tín chỉ) đang học môn Giáo dục quốc phòng, các em có thể nộp trực tiếp cho giáo viên giảng dạy mà không cần nộp về VP viện Điện

2. Những sinh viên không nộp các giấy tờ nêu trên sẽ không được xét phát bằng tốt nghiệp.